Programové vybavení dispečinku je vytvářeno na základě dlouholetých zkušeností vycházejících jak z praktických zkoušek zařízení, tak z požadavků uživatelů.