Medipo-ZT,s.r.o.

Profil firmy

logo

Od svého založení v roce 1996 se firma Medipo-ZT s.r.o. zabývá především vývojem, výrobou, instalací, prodejem a servisem zdravotnické techniky a techniky pro silniční inženýrství. V současnosti představuje činnost firmy zdravotnická technika a technika pro dopravní inženýrství, téměř stejný díl.

V oboru zdravotnické techniky,

je zaměřena na vývoj, výrobu infúzních pump, endoskopů a litotryptorů. V oblasti litotryptorů spolupracuje s firmou Medipo-LTS s.r.o. MEDIPO-ZT,s.r.o. je členem asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Od roku 2000 je zavedený systém jakosti v oboru zdravotnické techniky pod kontrolou Strojírenského zkušebního ústavu Brno AO 202, který vydal certifikáty-rozhodnutí, ve věci posuzování systému úplného zabezpečení jakosti výrobků-infúzních pump a souboru zařízení pro neinvazivní litotrypsii MEDILIT, o schválení systému jakosti .
Ve Slovenské republice jsou zavedeni smluvní partneři na prodej a servis zdravotnické techniky.

PDF katalogový list (119 kB) PDF catalogue sheet 116 kB)

V oboru silničního inženýrství,

je činnost společnosti zamřena především na vývoj, výrobu meteostanic-hlásičů náledí a měřičů ujeté vzdálenosti. Při vývoji, výrobě a instalaci techniky pro dopravní inženýrství, především v oblasti meteostanic-hlásičů náledí, pracovníci stávající firmy více jak 10 let spolupracovali s firmou Ing. Jan Halámek, autorem systému hlášení náledí SHN.
V České republice je v současnosti nainstalováno na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích I. a II.třídy u 26 uživatelů 48 měřících stanic - meteostanic systému SHN.
Firma Medipo-ZT, s.r.o. zajišťuje komplexní dodávky meteostanic- hlásičů náledí včetně projektové dokumentace, stavebních úprav, instalace, revize el. zařízení a vypracování průvodní dokumentace.

MEDIPO-ZT, s.r.o. je v oblasti silničního inženýrství vlastníkem certifikátů:
Vyhodnocovací zařízení VZH-03 systému SHN, včetně odvozených variant, bylo certifikováno podle ustanovení § 10 zákona č. 22-1997 Sb. Státní zkušební ústav vydal certifikáty na vyhodnocovací zařízení VZH-03 systému hlášení náledí SHN pro monitorování stavu vozovky.

• Výrobce na ně vydal prohlášení o shodě s technickými požadavky na el. zařízení nízkého napětí a s technickými požadavky elektromagnetické kompatibility podle nařízení vlády 169 a 168/1997 Sb.
• Ministerstvo dopravy a spojů ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR a Český hydrometeorologický ústav vydal "POTVRZENÍ", že uvedená technologie splňuje požadavky v kategorii 1 a 2 a je možno ji používat pro měření meteorologických parametrů ovlivňujících sjízdnost vozovky.
• U všech dodávek provádí pracovníci firmy montáže a servis dodaných zařízení.

Mapa stránek | Certifikáty | Své podněty a připomínky můžete zasílat na adresu webmastera | ©2005 Medipo-ZT,s.r.o. | Aktualizace 5.1.2017 | css | TOPlist