Medipo-ZT,s.r.o.

Zdravotnická technika

logo
Infúzní pumpa

Volumetrické infúzní pumpy IT 1012, IT 1013

jsou určeny pro intravenózní a intraarteriální infúze léčiv, podávání parenterální nebo enterální výživy a provádění krevní transfúze. Pumpy jsou vybaveny kalibračním programem pro zpřesnění dávkování při použití infúzní soupravy odlišných parametrů. Jsou vybaveny detektorem tlaku a vzduchových bublin. Režim "výpočty" a "profil dávkování" zvyšuje komfort obsluhy.

IT 1012

používá standardní infúzní soupravy pro gravitační infúzi. Počítá kapky a přepočítává je na objemové množství. Infúzní soupravy jsou levné, z toho plynou nízké provozní náklady. Uživatel zadává dávkování v objemovém množství , t.zn. v "ml".Při dávkování roztoků s okrajovou viskozitou (olejových roztoků) je vhodné využít možnosti jednoduché kalibrace.

IT 1013

používá infúzní soupravy s vloženou měkčenou hadičkou zaručené světlosti( IS 121, případně IVAC). Dávkované množství se řídí otáčkami motoru. Snímač kapek je pouze pro kontrolu funkce. S výhodou lze využívat provoz bez snímače kapek nejenom při aplikaci enterální výživy. S kabelem pro připojení do palubní sítě se používá v mobilních prostředcích. Bezpečný průběh infúze je u obou typů kontrolován snímačem kapek, detektorem vzduchových bublin a snímačem tlaku v hadičce infúzní soupravy. Meze hlídání těchto parametrů je možno uživatelsky změnit.  

V sanitních vozech jsou napájeny z palubní sítě 12V. Hmotnost je 4 kg. Jsou přenosné při provozu na interní akumulátory nebo mobilní na pojízdném stojanu se dvěma brzdami.

Bezpečný průběh infúze je u obou typů kontrolován snímačem kapek, detektorem vzduchových bublin a snímačem tlaku v hadičce infúzní soupravy. Meze hlídání těchto parametrů je možno uživatelsky změnit.

Infúzní pumpy IT1012 a IT1013 je možné provozovat na pevné podložce, na pojízdném stojanu se dvěma brzdami, nebo s kabelem pro připojení do palubní sítě dopravního prostředku. S výhodou je možné využívat různé speciální funkce jako jsou výpočty, stanovení denního profilu dávkování, průběžné sledování dávkování léčiva přidaného do infúzního roztoku atd. Servisní programy zajistí identifikaci případné poruchy.

Technické údaje:

Jazyk komunikace: uživatelsky nastavitelný,- čeština, angličtina, němčina
Rychlost infúze: 1 až 1000ml/hod (IT1012),
1 až 1500ml/hod (IT1013)
Pracovní tlak: až 350 kPa, nastavitelné meze limitu tlaku 60, 80, 120 kPa
Přesnost dávkování: ±2%
Doba provozu na interní akumulátory: min. 3hod
Detektor vzduchu: (zákl. nastavení 0,05ml)
Příkon: 15 VA
Rozměry: 202 x 195 x 212
Hmotnost: 4 kg

 

Základní parametry:

Infúzní pumpa IT 1012 a IT 1013

 • Volumetrická - parametry infúze, jejich zadávání a kontrola se provádí ve volumetrickém - objemovém modu.
 • Srozumitelná komunikace s obsluhou prostřednictvím alfanumerického LED displeje
 • Rychlost dávkování nastavitelná 1-1000ml/hod u typu IT 1012 v krocích po 1ml
 • Rychlost dávkování nastavitelná 1-1500ml/hod u typu IT 1013 v krocích po 1ml
 • Programování je možné zvolit režimu rychlost v ml/h, nebo objem za čas
 • Detektor kapek pro oba typy, u IT 1013 není podmínkou
 • Možnost činnosti bez detektoru klapek (IT 1013)
 • Použití infúzních souprav pro gravitační infúzi IS 103 a podobné (IT1012)
 • Použití tuzemských infúzních souprav ISI21 nebo IVAC (IT 1013)
 • Celkový nastavitelný dávkovaný objem (cílový) je 1ml až 9 999ml.
 • KVO při dosažení cílového objemu
 • Okluzní tlak nastaven na 80 kPa
 • Limitace okluzního tlaku je možno nastavit ve 3 úrovních: 60, 80, 120 kPa
 • Indikace vzduchových bublin v setu větších než 50 mikrolitrů (možnost nastavení)
 • Bolus- nastavení limitu objemu
 • Přesnost dávkování +- 2%
 • Napájení síťové, na vnitřní akumulátory min. 4 hodiny, na vnější akumulátor v san

Další využitelné parametry:

 • Automatické testování přístroje před zahájením zadávání parametrů
 • Režim "Výpočty " umožňuje zadání hmotnosti aktivní látky , objemu, do kterého je látka aplikována a hmotnost pacienta - zobrazení dodávaného objemu aktivní látky v průběhu infúze
 • Režim "Profil dávkování", umožňuje zadat průběžnou změnu rychlosti dávkování během infúze až v šesti časových intervalech
 • Možnost automatické kalibrace setu
 • Funkce CC umožňuje kódové nastavení zámku zvolených parametrů infúze
 • Možnost nastavení parametrů detekce vzduchu v setu
 • Možnost nastavení hlasitosti zvuku
 • Nastavení jazyka komunikace
 • Vybavení předchozí infúze při stlačení "M"
 • Použití nočního osvětlení klávesnice
 • Servisní programy pro identifikaci závady. Druh závady popsán na alfanumerickém LED displeji srozumitelným slovním vyjádřením
 • Možnost využití pro enterální výživu, především IT1013 v režimu činnosti bez snímače kapek
Pojízdný stojan se dvěma pumpami

Pojízdný infúzní stojan se používá pro upevnění až dvou infúzních pump. Je stabilní pětiramenný a vybavený dvěma brzdami. Používá se také při napojení chodícího pacienta na infúzní pumpu. Infúzní pumpa v mobilním provozu je napájena interními akumulátory.

Mapa stránek | Certifikáty | Své podněty a připomínky můžete zasílat na adresu webmastera | ©2005 Medipo-ZT,s.r.o. | Aktualizace 5.1.2017 | css | TOPlist