Medipo-ZT,s.r.o.

Technika pro silniční inženýrství

logo

Meteostanice SHN-03m

Projektování a výstavba nových silničních meteorologických stanic (SMS) systému hlášení náledí (SHN), vyráběných a dodávaných firmou MEDIPO-ZT,s.r.o., vychází z požadavků a standardů zpracovaných oddělením inteligentních dopravních systémů Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Provoz SMS na dálnicích, rychlostních komunikacích a silnicích prvních tříd je celoroční, v letním období slouží především k poskytování informací o meteorologické situaci ve vztahu k bezpečnosti silničního provozu (nárazový vítr, přívalové deště, mlhy, krupobití).
SMS umístěné na silnicích nižších tříd jsou v provozu většinou jen v zimní sezoně a slouží především správcům komunikací k vzdálenému dohledu na stav vozovky a atmosféry. S výhodou se využívá provoz s automatickým hlášením nebezpečných stavů a automatické ovládání výstražných značek, blikačů a proměného dopravního značení..

SHN-03m umožní:

• získat aktuální údaje z meteorologických a vozovkových snímačů bez časových prodlev
• získat okamžitou informaci o vzniku kritické situace na sledovaném úseku
• monitorovat měřicí stanice sousedících uživatelů a touto cestou získat informace o vzniku kritických situací s časovým předstihem
• minimalizovat počet kontrolních jízd
• optimalizovat aplikaci chemických posypových prostředků
• dálkově ovládat výstražná zařízení a tak okamžitě upozornit uživatele vozovek na nebezpečné situace
• archivovat naměřená data spolu se záznamem pro dodatečné vyhodnocení

SHN - 03m je vybaven obvody, které umožní přenos a archivaci statického videosnímku pořízeného IP kamerou instalovanou na sledovaném úseku.
Značným přínosem systému (zejména při intenzivním sněžení) je vizuální informace ze sledovaného úseku, pomocí snímků z IP kamery.

Vozovková sonda Vozovkové sondy a atmosférické snímače zajišťují měření aktuálních údajů z vozovky a atmosféry na sledovaném úseku. Atmosférické snímače - větší pohled
Průmyslový počítač - větší náhled Průmyslový počítač měřicí stanice zajišťuje zpracování a vyhodnocení naměřených dat. Přenos dat na dispečink zimní údržby je zajišťován pomocí modemů charakteristických pro danou přenosovou trasu. Meteostanice + Atmosférické snímače - větší pohled
Naměřená a přenesená data jsou na dispečinku ZÚ zpracována a vyhodnocena . Zobrazení na monitoru PC informuje srozumitelnou formou obsluhu o stavu sledovaného úseku.

Požadavky na HW a SW vybavení uživatelů

Meanet Základním vybavením dispečinku ZÚ je zařízení pro přenos dat z měřicích stanic spolu s personálním počítačem kategorie Pentium s operačním systémem WINDOWS 95/98, resp. WINDOWS NT. Sběr, zobrazení, vyhodnocení a archivace dat je řízena komplexním programovým vybavením MEANET systému SHN-03.

Aktuální údaje z měřicích stanic jsou prezentovány na monitoru počítače v přehledné tabulkové i grafické formě. Při plném osazení měřicí stanice jsou v tabulce následující údaje:
• teplota a trend teploty vzduchu v rozsahu -40 až +50°C při rozlišení 0,1°C
• relativní vlhkost vzduchu v rozsahu 0 až 100%r.v.
• hodnota bodu ojínění, resp. rosného bodu -50 až +50°C r.b.
• atmosférické srážky ano/ne
• množství srážek s dělením po 0,2mm
• rychlost větru v rozsahu 0,8 až 30m/s
• směr větru s textovým vyjádřením pro šestnáct směrů větrné růžice
• teplota povrchu vozovky a její trend (pro dvě sondy) -40 až +50°C, při rozlišení 0,1°C
• stav povrchu vozovky (suchá, vlhká, mokrá, solanka, stav nebezpečí, led)
• stav výstražného blikače (zap/vyp)
• interval aktualizace údajů
• stav bezpečnostních kontaktů

Podrobnou informaci o vývoji situace podává grafický záznam naměřených údajů z příslušné stanice. Tyto záznamy jsou trvale archivovány pro možnost dodatečného vyhodnocení.

Nebezpečné stavy způsobující zhoršení sjízdnosti jsou počítačem automaticky vyhodnocovány a signalizovány na monitoru, případně i akustickým signálem. Obsluha dispečinku má možnost po vyhodnocení situace okamžitě informovat účastníky provozu na sledovaném úseku dálkovým zapnutím výstražných tabulí nebo blikačů. Alarmy jsou počítačem archivovány.

Přenos dat

Jedním z nejdůležitějších faktorů pro spolehlivé monitorování sledovaného úseku je je zvolení spolehlivé komunikační trasy z hlediska technických parametrů a v neposlední míře z hlediska ekonomiky provozu.
Při využívání přenosu dat z vozovkových sond a atmosferických snímačů nejsou kladeny zvláštní nároky na přenosovou rychlost.
Přenos datového obrazového souboru o velikosti 30 kByte ve formátu GIF trvá cca 1.5 min. při běžně dosahované přenosové rychlosti 9,6 kbps. Pokud uživatel zvolí možnost přenosu snímku velkého formátu, kdy datový soubor dosahuje velikosti cca 120 kByte, začíná být parametr přenosové rychlosti komunikační trasy důležitý. Především tam kde se jedná o pronajatou přenosovou trasu je vhodné zvolit optimální řešení s ohledem na přenosovou rychlost, dobu trvání spojení a nákladů na spojení.
Protože provozní náklady na systém meteostanic jsou neopomenutelnou položkou rozpočtu organizace uživatele, umožňuje softwarové vybavení systému SHN-03 zvolit režim úsporného provozu tam, kde to okolnosti vyžadují. Spojení mezi dispečinkem ZÚ je potom navazováno ne periodicky ve stanoveném intervalu, ale na vyžádání obsluhy s tím, že naměřená data se zpětně doplní. Pouze dojde li na sledovaném úseku měřící stanicí k dosažení předem definované kritické situace, je spojení navázáno automaticky a vyhlášen příslušný alarm.

Přehled používaných přenosových tras:
• jedna pevná sdělovací linka linkové modemy
• vytáčená telekomunikační. linka linkové modemy, ISDN modemy
• radiová síť radiomodemy, retranslace
• přenos trunkovou sítí trunkové stanice
• mobilní síť GSM modemy

Z hlediska dosahovaných vysokých přenosových rychlostí jsou k dispozici:
• mobilní síť GSM - 9,6 až 43,2 kbps
• telekomunikační síť TELECOM - euroISDN až 64 kbps Pro dosažení vysoké přenosové rychlosti je nezbytné použití modemů zajišťujících odpovídající vysokou přenosovou rychlost.

Zabezpečení systému SHN

Základním zabezpečovacím prvkem jsou dveřní kontakty ve venkovní měřicí stanici.Při nepovolaném otevření dveří, dojde na dispečinku ZÚ k vyhlášení optického i akustického alarmu. Zabezpečení je možno rozšířit o otřesová čidla, programovatelnou klávesnici, zálohovanou sirénu, blikač a ostatní prvky.

Využití SOS hlásek

SOS hlásky umístěné na dálnicích a rychlostních komunikacích jsou vybaveny napájecími zdroji včetně přepěťových ochran a propojeny systémem sdělovacích kabelů. S výhodou lze tak elektroniku meteostanice umístit do skříně hlásky a začlenit systém meteostanic do systému SOS hlásek. Současně je  modul pro přenos dat meteosdotanice SHN začleněn do vizualizačního software  hlásky SOS.

Doplňková zařízení

Nejjednodušším zařízením informujícím dispečink ZÚ o základních parametrech meteorologické situace je informační displej pro zobrazení času, teploty atmosféry a teploty rosného bodu.

Mapa stránek | Certifikáty | Své podněty a připomínky můžete zasílat na adresu webmastera | ©2005 Medipo-ZT,s.r.o. | Aktualizace 5.1.2017 | css | TOPlist