Výstražné dopravní značení

Naměřená data z SMS lze s výhodou využít k ovládání výstražného dopravního značení, které řidiče upozorňuje na nebezpečné podmínky vzniklé na pozemní komunikaci. Inteligence SMS vyhodnocuje naměřená data a na základě nastavených parametrů pak ovládá (zapíná/vypíná) dané dopravní značení.

Výstražný blikač

Výstražná světla LED funkčně plně nahrazují

klasická halogenová zařízení. Světla jsou bezúdržbová a odolná vůči mechanickým otřesům i výkyvům teplot. Filtr světla s činnou plochou o průměru 180 mm je z tvrzeného polykarbonátu, krytí odpovídá třídě IP 54.LED výstražná světla jsou konstruována na napájení 12V/24V a lze je osadit nad jakoukoliv dopravní značku. Napájení a spínání je realizováno a ovládáno přímo z SMS.

PDZ – Proměnné dopravní značení

Proměnné dopravní značení zobrazuje dopravní značky „Nebezpeční smyku“

A8 a „Nebezpeční náledí“ A24. Ovládání zajišťuje samotná elektronika SMS, která rozhoduje o zobrazení symbolu podle naměřených hodnot ze silničních a atmosférických senzorů. Značení dále obsahuje dva „žluté výstražné kruhy“ S7, které výstražně blikají.Na silnice I. a nižších tříd se používá PDZ s velikostí výstražného trojúhelníku 900mm.Na dálnicích a silnicích I. tř se používá PDZ s velikostí výstražného trojúhelníku 1250 mm.