Vozovkové sondy

Vozovkové sondy jsou systémy, které jsou schopné měřit parametry povrchu a tělesa vozovky. Jsou zabudované ve vozovce a kabelem spojeny s vyhodnocovací elektronikou VZH-03m. Délka kabelu se doporučuje do 50m.
Vozovkové sondy vyhodnocují stav povrchu vozovky teplou na povrchu a v tělese vozovky.
Vzhledem k tomu, že jsou sondy ovlivněny provozem na vozovce, jsou na ně kladeny velké nároky, zejména co se týče odolnosti. Střední doba životnosti vozovkových sond je 5 let. Podmínkou je správná instalace vozovkové sondy..