II/431 Manerov

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) udržuje téměř 4 300 kilometrů silnic I., II. a III. třídy. Jednou z nich je
silnice II/431 je to silnice II. třídy, která vede z Vyškova do Hodonína. Je dlouhá 44 km. Prochází jedním krajem a dvěma okresy. V úseku poblíž obce Manerov na vrcholku stoupání je umístěna silniční meteorologická stanice která slouží k monitorování počasí a klimatických podmínek na silnicích. Tyto stanice měří různé parametry, jako jsou teplota vzduchu, teplota vozovky, srážky, rychlost a směr větru, vlhkost vzduchu a další faktory. Tyto informace jsou poté využívány pro různé účely, jako například pro plánování a řízení zimní údržby silnic, pro varování řidičů před nebezpečnými podmínkami na silnici nebo pro optimalizaci dopravního toku na frekventovaných silničních úsecích.